Răul și Florile lui – La bord, de la Baudelaire ne tragem-)

Le Fleurs du Mal — superbul al spleen-ului erotizant. Baudelaire, este înainte-mergătorul, care, la publicarea primei ediţii din Les Fleurs du mal în iunie 1857,13 din cele 100 de poeme au declanşat acţiuni în tribunal, fiind considerate o ofensă la adresa religiei şi moralităţii publice. După un proces de o zi, la 20 august 1857, s-a hotărât scoaterea din volum a şase dintre poeme, considerate obscene, iar Baudelaire a fost obligat să suporte o amendă de 300 de franci (redusă ulterior la 50). Cele şase poeme au fost publicate pentru prima dată în Belgia în 1866, în colecţia Epavele (Les Épaves), iar interzicerea lor a fost revocată abia în 1949. Les Fleurs du mal au devenit un simbol al depravării, morbidităţii şi obscenităţii. Astfel s-a născut legenda care-l înfăţişează pe Baudelaire drept disident condamnat şi poet pornografic.

-)) deci, un adevărat om de poveste – de stortytelling – de deepseastorytelling

Published by swordsman

Deep sea storyteller. Overseas officer, in all my doings. Passionate about swords & sheaths, steel and flesh ones. Pornographer by nature in pursuit for human bodies and spirits love synergies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: